Αναζητηση
Εικόνα για την κατηγορία ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ LINE INTERACTIVE UPS

Υπηρεσία ελέγχου UPS τύπου line interactive, εντός 3 ημερών και δωρεάν μεταφορά
40.00 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ONLINE UPS 1-3kVA

Υπηρεσία ελέγχου UPS τύπου On-line ισχύος 1-3kVA, εντός 3 ημερών και δωρεάν μεταφορά
50.00 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ONLINE UPS 5-10kVA

Υπηρεσία ελέγχου UPS τύπου On-line ισχύος 5-10kVA, εντός 3 ημερών και δωρεάν μεταφορά
100.00 €