Αναζητηση

LEXPOWER PLUS 1 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ

3ετές πακέτο επέκτασης εγγύησης & τεχνικής υποστήριξης για το μοντέλο LEXPOWER TigraPlus-B-1K
55.00 €

LEXPOWER PLUS 10R - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ

3ετές πακέτο επέκτασης εγγύησης & τεχνικής υποστήριξης για το μοντέλο LEXPOWER Tigra Supreme 10K Rack/Tower
285.00 €

LEXPOWER PLUS 6R - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ

3ετές πακέτο επέκτασης εγγύησης & τεχνικής υποστήριξης για το μοντέλο LEXPOWER Tigra Supreme 6K Rack/Tower
250.00 €

START & PROTECT (1ph) BASIC

Σύνδεση, θέση σε λειτουργία & εκπαίδευση χρηστών για 1φασικό UPS ισχύος από 1 έως 10kVA.
120.00 €

ΕΛΕΓΧΟΣ LINE INTERACTIVE UPS

Υπηρεσία ελέγχου UPS τύπου line interactive, εντός 3 ημερών και δωρεάν μεταφορά
40.00 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ONLINE UPS 1-3kVA

Υπηρεσία ελέγχου UPS τύπου On-line ισχύος 1-3kVA, εντός 3 ημερών και δωρεάν μεταφορά
50.00 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ONLINE UPS 5-10kVA

Υπηρεσία ελέγχου UPS τύπου On-line ισχύος 5-10kVA, εντός 3 ημερών και δωρεάν μεταφορά
100.00 €

LEXPOWER PLUS 10 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ

3ετές πακέτο επέκτασης εγγύησης & τεχνικής υποστήριξης για το μοντέλο LEXPOWER TigraPlus-B-10K
220.00 €

START & PROTECT (1ph) ADVANCED

Σύνδεση, θέση σε λειτουργία & εκπαίδευση χρηστών για 1φασικό UPS ισχύος έως 10kVA. Δωρεάν ετήσιος έλεγχος για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας.
240.00 €

LEXPOWER PLUS 2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ

3ετές πακέτο επέκτασης εγγύησης & τεχνικής υποστήριξης για το μοντέλο LEXPOWER TigraPlus-B-2K
95.00 €

LEXPOWER PLUS 3 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ

3ετές πακέτο επέκτασης εγγύησης & τεχνικής υποστήριξης για το μοντέλο LEXPOWER TigraPlus-B-3K
110.00 €

LEXPOWER PLUS 6 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ

3ετές πακέτο επέκτασης εγγύησης & τεχνικής υποστήριξης για το μοντέλο LEXPOWER TigraPlus-B-6K
195.00 €